Info - Museotilasto.fi
MUSEOTILASTO
FI
SV
EN

Mikä Museotilasto on?

Museovirasto kokoaa tilastotietoa ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnasta. Tilastotietoa hyödynnetään myös kansainvälisesti, esimerkiksi EGMUS -työryhmän (European Group on Museum Statistics) julkaisuissa ja verkkosovelluksessa.

Museovirasto on jo vuodesta 1975 lähtien koonnut suomalaiseen museotoimintaan liittyvää tilastotietoa. Vuodesta 1989 näiden lähinnä museoiden henkilöstöä ja taloutta koskevien tilastokyselyiden lähtökohtana ovat olleet museoiden valtionosuusjärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä tiedontarve. 

Ketkä Museotilastoon vastaavat?

Museotilasto kattaa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot, jotka ovat valtion, kuntien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yksityisten tahojen ylläpitämiä. Vuositilastossa ei ole mukana Ahvenanmaan maakuntahallinnon piiriin kuuluvia museoita. 

Tilastoon kuuluvia museoita pyydetään vuosittain vastaamaan edellistä vuotta koskevaan tilastokyselyyn. Museot kirjautuvat palveluun omilla käyttäjätunnuksillaan.

Ammatillisten museoiden lisäksi Suomessa on noin 1 000 yhdistysten, säätiöiden, kuntien, yritysten ja yksityishenkilöiden ylläpitämää paikallismuseokohdetta ja kokoelmaa. Paikallismuseoita ylläpidetään pääosin sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin. Museovirasto kokoaa tilastotietoa paikallismuseotoiminnasta viiden vuoden välein toteutettavalla erilliskyselyllä.

Kuka voi hakea ja tarkastella tilastotietokannassa olevia tietoja? 

Museotilastotietoa on kerätty sähköisesti vuoden 2007 tiedoista lähtien. Vuoden 2014 aikana tilastoinnin verkkopalvelu on uudistettu kokonaan, ja uusi verkkopalvelu otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Huomiota on kiinnitetty erityisesti saavutettavuuteen esimerkiksi tilastotiedon hakutoiminnallisuuksia kehittämällä. 

Vuodesta 2007 lähtien tilastotietokannat ovat kaikkien saatavilla ja haettavissa verkkopalvelun kautta ilman järjestelmään kirjautumista. Tilastotietoja voidaan tarkastella museokohtaisesti, kysymyskohtaisesti tai kyselykohtaisesti. Kyselyyn annetuista vastauksista voidaan ladata myös Excel-tiedostoja. 

Onko tilastotiedolle määritelty käyttöoikeuslisenssi ja mihin Museotilaston tietoja voidaan käyttää?

Museotilaston vuosittainen data vuodesta 2007 lähtien on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) lisenssillä. Tilastotiedon uudelleenkäytön yhteydessä tulee mainita Museovirasto tiedon tuottajana ja Museotilasto tiedon lähteenä. Lisenssiin voi tutustua tarkemmin verkossa osoitteessa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi.

Lisensointi koskee Excel- ja CSV-muodossa koostettuja vuosittaisia taulukoita sekä kaikkea tilastohaun kautta haettua tietoa. Valittu lisenssi tarkoittaa, että tilastotiedot ovat vapaasti käytettävissä, kunhan alkuperäislähteeseen viitataan. Lisensointi ei toistaiseksi koske tilastojulkaisuja, joiden osalta käyttöoikeuksia ei ole erikseen määritelty.

Viittausesimerkki (tilastotaulukot): Museotilasto, Museovirasto. CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).
Viittausesimerkki (tilastojulkaisut): Museotilasto [vuosi], Museovirasto.

Saavutettavuus

Museotilasto-verkkosivuston saavutettavuusseloste (pdf)

 

Lisätietoa Museotilastosta

Erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015
Erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019